Porozmawiajmy

Gdzie
szukać
pomocy

Jeśli jesteś osobą, która przeżywa trudności emocjonalne, a rozmowy z rodziną i przyjaciółmi nie przynoszą ulgi, to warto rozważyć pomoc specjalisty. Podobnie jeżeli samopoczucie bliskiej Ci osoby nie poprawia się, to dobrze wskazać jej miejsca, gdzie może otrzymać wsparcie.

Tu znajdziesz informacje o instytucjach i telefonach zaufania.

Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży

Całodobowy telefon zaufania Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę dla dzieci i młodzieży

116111.pl

Telefon dla rodziców i nauczycieli

Telefon dla rodziców i nauczycieli
w sprawie bezpieczeństwa dzieci

Centra Zdrowia Psychicznego

Centra Zdrowia Psychicznego oferują natychmiastową bezpłatną pomoc. Sprawdź, gdzie się znajdują i jak się z nimi skontaktować

czp.org

Antydepresyjny Telefon Zaufania

Antydepresyjny Telefon dla osób mierzących się z problemem depresji oraz dla ich bliskich prowadzony przez specjalistów Fundacji ITAKA

stopdepresji.pl

Niebieska Linia

Całodobowy telefon zaufania dla osób doświadczających
przemocy

niebieskalinia.pl

Wsparcie psychologiczne Kampanii Przeciw Homofobii

Pomoc dla osób dyskryminowanych na tle orientacji seksualnej lub tożsamości/ekspresji płciowej

KPH.org.pl